درباره ما

تعداد بازدید:۱۹۹۵

تأسیس جهاد دانشگاهی:
ستاد انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۵۹ به فرمان امام خمینی(قدس سره) تشکیل شد، به منظور محقق کردن اهداف انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی به همراه دیگر واحدی مستقر در دانشگاهها را به عنوان یک نهاد انقلابی در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۵۹ تأسیس کرد. اساسنامه جهاد دانشگاهی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۶۵ توسط شورای انقلاب فرهنگی ـ که جانشین ستاد انقلاب فرهنگی شده بود ـ به تصویب رسید. این اساسنامه در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۶۹ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد. طبق اساسنامه جهاد دانشگاهی، دو وظیفه «تحقیقات علمی» و «فعالیتهای فرهنگی» بر عهده جهاد دانشگاهی گذاشته شده است.

بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به شرایط جدید دانشگاه‌ها در تاریخ ۲۲/۸/۶۹ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی گردید. در این مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت‌های فرهنگی همچنان به عهده این نهاد گذاشته شده است. بر مبنای مصوبات اساسنامه جدید، جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل با اهداف گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها، توسعه امور فرهنگی، گسترش طرح‌های کاربردی و نیمه صنعتی و با وظایفی که در ماده سوم اساسنامه به عهده آن گذاشته شده است فعالیت دارد.
برای این نهاد سه رکن ذیل در نظر گرفته شده است :
عالی‌ترین مرجع سیاستگزاری (هیئت امنا)
بالاترین مقام اجرایی (رییس جهاد دانشگاهی)
تعیین‌کننده خط مشی و ناظر بر فعالیت‌ها (شورای علمی و هماهنگی)
این نهاد در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی دارای ۴۲ واحد جهاد دانشگاهی است که ۱۴ واحد آن در شهر تهران و ۲۸ واحد در مراکز دانشگاهی شهرستان‌ها استقرار دارند. همچنین تعداد ۱۶ پژوهشکده، یک پژوهشگاه، ۱۱ سازمان و مرکز و ۱۵ مؤسسه و شرکت به ثبت رسیده نیز تحت پوشش این نهاد فعالیت دارند

در حال حاظر جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی در جهت اجرای وظایف کلی و اجرای سیاست‌های تبیین شده توسط هیئت امنا و برای فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی، اجرای دوره‌های آموزشی متعدد، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی در چهار حوزه : پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اشتغال، فعالیت‌های خود را پی می‌گیرد. . آنچه در این وب سایت ارائه می گردد، خلاصه‌ای از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اشتغال می‌باشد.