معرفی مرکز

تعداد بازدید:۱۷۵۶

این مرکز از بدو تأسیس با هدف پویا نمودن فعالیت‌های علمی زمین‌شناسی و معدنی و بر‌اساس اعتماد به     خود اتکایی علمی، اقدام به جذب نیروهای کارآمد و متخصص در گرایش‌های مختلف زمین‌شناسی و تجهیز  و راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مورد نیاز نموده است. این مرکز همچنین توان اجرایی- تحقیقاتی خود را در ارتباط با مطالعات علو‌م‌زمین، ژئوفیزیک، اکتشاف و فراوری مواد معدنی، به حد بسیار مطلوبی رسانده است.