مرکز تجهیزات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۱۳۱

مرکز خدمات تخصصی سیستم ها ، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد.
در زمینه سکوبندی با بهره گیری از تجربیات کارشناسان و اعضاء هیئت علمی این واحد توانایی طراحی و تولید سکوها مطابق با نیاز کاربران را دارد.

شماره تماس : ۲۲۴۳۱۹۴۱