آموزشی

کسب گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت توسط جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از کسب گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در آبان ماه سال جاری توسط این واحد خبر داد.

ادامه مطلب
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی:

آموزش بیش از ۲۲۰۰ سرباز در طرح جامع "سرباز مهارت"

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از آموزش بیش از ۲۲۰۰ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در مرحله سوم طرح «سرباز مهارت» توسط جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی خبر داد.

ادامه مطلب