کسب گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت توسط جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی

۱۶ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۱ کد : ۳۷۶۲۹ آموزشی تاپ خبر
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از کسب گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در آبان ماه سال جاری توسط این واحد خبر داد.
کسب گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت توسط جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی، آقای محمدحسن توکل معاون آموزشی این واحد با اشاره به اجرای تبصره ماده(59) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(4) آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور عنوان کرد:  به منظور بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسات آموزشی غیر دولتی، لازم است که کلیه موسسات و مراکز آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مورد تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی قرار گیرند.

وی با اشاره به کیفیت و توانمندی بالای نیروی انسانی و همچنین ظرفیت‌های فنی و تجهیزاتی مناسب موجود در معاونت آموزشی واحد شهید بهشتی اظهار داشت که این معاونت در مردادماه سال جاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، درخواست اعتبارسنجی جهت اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان دولت در گروه امور اداری، مالی و بازرگانی را نمود.

وی افزود: "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران طی فرایند اعتبارسنجی و همچنین بازدید کارشناسان محترم آن سازمان از توان فنی و اجرایی این معاونت، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی را واجد دریافت گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی در حیطه امور اداری از گروه امور اداری، مالی و بازرگانی دانستند."

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی افزود: "این معاونت می تواند دوره‌های آموزشی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را در حیطه آموزشی امور اداری با رعایت ضوابط دستورالعمل مربوطه و نظام آموزش کارمندان دولت، برگزار نماید."


نظر شما :