سردبیر فصلنامه زمین شناسی ایران استاد سرآمد آموزشی کشور شد.

۰۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۳ کد : ۳۱۱۲۱ پژوهشی تاپ خبر
سردبیر فصلنامه زمین شناسی ایران استاد سرآمد آموزشی کشور شد.

دکتر محمد حسین آدابی، سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران پژوهشکده علوم پایه کاربردی و استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در پنجمین همایش ملی آموزش عالی کشور، در گروه تخصصی علوم پایه به عنوان استاد سرآمد آموزشی کشور برگزیده شد.


نظر شما :