پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه زمین‌شناسی ایران منتشر شد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۷ کد : ۳۰۸۹۶ پژوهشی تاپ خبر
پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه زمین‌شناسی ایران منتشر شد

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه "زمین‌شناسی ایران" (بهار1400) از سوی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، در شماره جدید این فصلنامه مقالاتی با عناوین" تحلیل پتانسیل کانیزایی با استفاده از روش تحلیل فاکتوری مرحلهای (SFA) در گستره خوشنامه، هشجین، استان اردبیل"، " تخمین تغذیه به آبخوان مرزی سرخس با استفاده از مدل عددی"، " تخمین ارتفاع سطح LNAPL در آبخوان¬های آلوده به نفت با استفاده از برنامه‌نویسی بیان ژن (GEP)، سیستم استنتاج فازی (ANFIS) و روش رگرسیون چند متغیره (MLR)"و" بررسی تعیین موقعیت تنش دیرین بر پایه مطالعه ناپیوستگی‌ها و چین‌خوردگی‌های موجود در پهنه برخوردی زاگرس- مطالعه موردی منطقه کرمانشاه" به چاپ رسیده است.
بنا بر این گزارش" متاپلیت‌های گرمی¬چای، شمال غرب ایران: شیمی سنگ کل، زادگاه رسوبی و شرایط دگرگونی"،           " پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و کانی زایی آنتیموان در لخشک، شمال غرب زاهدان، جنوب شرق ایران
،" کانسار طلای اخترچی با میزبان کربناته؛ زمین‌شناسی، مینرالوگرافی و مطالعات الکترون‌مایکروپروب (EPMA)
" و" بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش¬های چینه‌شناسی ناویا-رباط عشق (جنوب غرب بجنورد)  "  عناوین دیگر مقالات این فصلنامه است.
فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران به مدیر مسئولی دکتر کمال خدایی و سردبیری دکتر محمدحسین آدابی منتشر می‌شود.


نظر شما :