پنجاه و چهارمین شماره فصل‌نامه «زمین‌شناسی ایران» منتشر شد

۱۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۴ کد : ۲۳۶۵۹ پژوهشی تاپ خبر
پنجاه و چهارمین شماره فصل‌نامه «زمین‌شناسی ایران» منتشر شد

از مطالب این شماره (تابستان ۱۳۹۹):
شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی باغی واقع در شمال شرق میانه ایران
نشانگرهای آب و هوایی و جغرافیای دیرینه در توالی تریاس بالایی گروه شمشک البرز مرکزی
مطالعه کانه زائی آهن بغل بید با استفاده از شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال خاوری ایران
هیدروژئوشیمی رودخانه گرگانرود در گستره شهر گنبد کاووس، استان گلستان
تشکیل کالامین در کانسار غیر سولفید روی (سرب) احمد آباد (شمال شرق بافق)
مقایسه ویژگی های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی ـ نفوذی طرودـ چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود بااستفاده از تصاویر ماهواره ای و آنالیزهای شیمیایی
ارزیابی دیرین بوم شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته های فلیش انوسن، باختر خاش، جنوب خاوری ایران، در برابر رسوب گذاری رخدادی
برای دانلود سایر مطالب به سایت فصل‌نامه «زمین‎شناسی ایران»پژوهشکده علوم پایه کاربردی (شهید بهشتی) جهاددانشگاهی مراجعه کنید:

http://geology.saminatech.ir/


نظر شما :