انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی شهید بهشتی و پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی

رییس جهاددانشگاهی، دکتر کمال خدایی را به‌عنوان سرپرست جهاددانشگاهی شهید بهشتی و هم‌چنین سرپرست پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی منصوب کرد.
۰۳ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۷ کد : ۱۹۳۱۹ تاپ خبر
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در دو حکم جداگانه، دکتر کمال خدایی را به‌عنوان سرپرست جهاددانشگاهی شهید بهشتی و هم‌چنین سرپرست پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی وابسته به این واحد منصوب کرد. هم‌‌چنین دکتر طیبی در دو نامه‌ی جداگانه از تلاش‌های دکتر سعید میرزایی در طول مدت تصدی مسوولیت جهاددانشگاهی شهید بهشتی و هم‌چنین پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی تقدیر و تشکر کرد.
انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی شهید بهشتی و پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی

نظر شما :